Lễ hội 9.9, thưởng 90 triệu VNĐ, chỉ có tại HappyLuke

Hoàn thành doanh thu cược tại Live Casino hoặc Slot games và nhận giải thưởng cực hấp dẫn theo bảng tương ứng tại lễ hội 9.9 chỉ có tại HappyLuke.

Trò chơi hợp lệ: Tất cả các trò chơi tại Live Casino hoặc Game slot. 
Đối tượng: Tất cả người chơi đã hoàn thành 1 lần gửi tiền.
Bảng giải thưởng lễ hội 9.9:

  • Người chơi đăng ký tài khoản USD vui lòng tham khảo bảng USD.
  • Người chơi đăng ký tài khoản VND vui lòng tham khảo bảng VND.
USD
SLOT
TỔNG DOANH THU CƯỢC (Từ 00:00 – 23:59 ngày 09/09)GIẢI THƯỞNG (Tại Slot)
99 – 9989 FS
999 – 9,99899 FS
9,999 – 99,99839 USD
99,999 – 999,998399 USD
999,999 and above3999 USD
LIVE CASINO
TỔNG DOANH THU CƯỢC LIVE CASINO(Từ 00:00 – 23:59 ngày 09/09)GIẢI THƯỞNG (Tại Live Casino)
9,999 – 99,99819 USD
99,999 – 999,998199 USD
999,999 and above1999 USD
VND
SLOT
TỔNG DOANH THU CƯỢC SLOT(Từ 00:00 – 23:59 ngày 09/09)GIẢI THƯỞNG (Tại Slot)
2,999 Triệu – 22,998 Triệu9 FS
22,999 Triệu – 229,998 Triệu99 FS
229,999 Triệu – 2 Tỷ 298 Triệu899 Nghìn VND
2 Tỷ 299 – 22 Tỷ 998 Triệu8,999 Triệu VND
22 Tỷ 999 Triệu trở lên90,999 Triệu VND
LIVE CASINO
TỔNG DOANH THU CƯỢC  LIVE CASINO(Từ 00:00 – 23:59 ngày 09/09)GIẢI THƯỞNG (Tại Live Casino)
229,999 Triệu – 2 Tỷ 298 Triệu459 Nghìn VND
2 Tỷ 299 Triệu – 22 Tỷ 998 Triệu4,599 Triệu VND
22 Tỷ 999 Triệu trở lên45,999 Triệu VND
Lễ hội 9.9, thưởng 90 triệu VNĐ, chỉ có tại HappyLuke

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
1. Thời gian diễn ra khuyến mãi: từ 00:00 đến 23:59 ngày 9 tháng 9 năm 2021.

2. Cách nhận khuyến mãi: 
• Tích lũy doanh thu cược ở bất kỳ trò chơi nào tại Live Casino hoặc Slot và nhận giải thưởng tương ứng trong thời gian diễn ra khuyến mãi. 
• Người chơi có thể chọn chơi Live Casino hoặc Slot hoặc cả 2 trong thời gian khuyến mãi nhận ra. Tiền thưởng sẽ dựa vào tổng doanh thu cược tương ứng theo bảng nêu trên.

3. Trò chơi hợp lệ: Bất kỳ trò chơi thuộc Live Casino hoặc Slot

4. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược đối lập sẽ không được tính vào doanh thu hợp lệ của khuyến mãi lễ hội 9.9

5. Đối tượng: Tất cả người chơi đã hoàn thành 1 lần gửi tiền đầu tiên.

6. Người chơi chỉ có thể sử dụng tiền thưởng tại Live casino hoặc Slot.

7. Doanh thu cược yêu cầu của tiền thưởng là: 40 lần.

8. Tiền thưởng có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ khi cập nhật.

9. Tiền thưởng lễ hội 9.9 sẽ được cập nhật vào tài khoản người chiến thắng trước 18:00 ngày 10 tháng 9 năm 2021.

10. Tiền thưởng lễ hội 9.9 sẽ không thể sử dụng để tham gia bất kỳ khuyến mãi gửi tiền nào khác.

11. HappyLuke có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc lấy lại bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

12. Điều khoản và Điều kiện Chung được áp dụng.

Chi tiết khuyến mãi xem tại đây.